Home > Payment

Payment

การชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (หลังจากรวม VAT 7% แล้ว) ทำได้โดยการโอนเงินสด หรือเช็คเงินสด เข้าบัญชีออมทรัพย์ :

ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 99
ชื่อบัญชี บริษัท เอเชียเว็บ จำกัด เลขที่บัญชี 100-2-37378-1
ธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดพร้าว 99
ชื่อบัญชี บริษัท เอเชียเว็บ จำกัด เลขที่บัญชี 181-4-96545-3

และให้แฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน โดยเขียน ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และ ชื่อโดเมน มาที่ 0-2514-9069 หรือ สแกนใบโอนเงินแล้วส่งมาที่อีเมล sales@thaisite.net เมื่อได้รับแฟกซ์หรืออีเมลแล้วบริษัทจะเปิด Account ให้ทันที และจะส่งใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์

ในกรณีบริษัท หรือ หจก. ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรุณาส่งใบหักภาษีมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัทฯ โดยระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร #0105539-058274 บริษัทฯ จะส่งใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีในทันที ที่ได้รับใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท เอเชียเว็บ จำกัด
2521/5 หมู่บ้าน BIZTown ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2514-9061-5 แฟกซ์. 0-2514-9069

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร #0105539-058274
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ #710080-3000690